Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kandidáti do školské rady z řad rodičů

9. 1. 2015

Kandidáti do školské rady z řad rodičů

9. 1. 2015

Michaela Havířová

Jmenuji se Michaela Havířová, mám dvě děti, které navštěvují 1. a 5. ročník zdejší základní školy. Pracuji jako vychovatelka školní družiny na ZŠ v Bystrci a dále si rozšiřuji vzdělání studiem na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, obor Sociální pedagogika. Mezi mé priority ve Školské radě by patřila především snaha o aktivnější zapojení rodičů do komunikace a spolupráce s pedagogy i vedením školy a zlepšení materiálně technické podpory výuky a celkové vybavenosti školy. Ráda bych, aby v budoucnu byla naše škola vyhledávanou jak žáky a jejich rodiči, tak i kvalitními pedagogy, a to nejen proto, že je jediná v naší městské části, ale především z důvodu vysoké kvality zde poskytovaného vzdělávání a v neposlední řadě díky otevřené, přátelské a tvůrčí atmosféře mezi žáky, pedagogickým sborem a vedením školy, která je k tomu nezbytná.

 
 
Mgr. Klára Mayerová
Vystudovala jsem sociální pedagogiku, nyní pracuji pro obecně prospěšnou společnost Popálky, která podporuje pacienty po úraze popálením a realizuje preventivní programy pro děti a mladé lidi. Mám 3 děti, z nichž jedno navštěvuje ZŠ Pastviny a dvě mateřskou školu. Ráda bych se aktivně podílela na správě školy a přispěla (třeba jen nepatrně) k výchově a vzdělání našich dětí.       
 
 
PhDr. Leona Mužíková, Ph.D.
Pracuji jako odborná asistentka na Katedře výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ve své profesi se podílím na přípravě budoucích učitelů mateřských škol a učitelů 1. i 2. stupně základních škol zejména v otázkách podpory zdraví.
Jsem vdaná, máme dva syny. Starší syn v současnosti navštěvuje 4. ročník ZŠ a MŠ Pastviny, mladší syn nastoupí do školy v září.
Svou činností ve školské radě bych se chtěla z pozice rodiče i pedagoga aktivně podílet na udržení současného dobrého chodu školy.
 
 
Mgr. Kamila Novotná
Vážení rodiče, jmenuji se Kamila Novotná, ráda bych se s Vaší podporou aktivně zapojila do činnosti školské rady. Mám dva syny, kteří navštěvují ZŠ Pastviny, starší syn chodí do šesté třídy a mladší do třetí třídy Montessori. Na ZŠ Pastviny jsem byla několik let zaměstnána na pozici vychovatelky a asistentky pedagoga. V současné době pracuji na Sportovním gymnáziu Ludvíka Daňka v Brně jako učitelka Základů společenských věd a metodik sociálně patologických jevů. Školské prostředí vnímám jako místo, kde naše děti tráví většinu svého dne. Škola se tak stává nedílnou součástí jejich života, a proto je nezbytné s ní úzce spolupracovat. Rády bych se především zaměřila na podporu komunikace mezi rodiči a školou. Ze své vlastní zkušeností vím, že dobrá informovanost je prospěšná oběma stranám. Rada budu hájit Vaše zájmy a předávat podněty k řešení na zasedáních školské rady.
 
JUDr. Tomáš Philippi
Povolání:    advokát
Věk:          38 let
Zákonný zástupce žáka:    Ela Philippi, třída 1.C
Program:
Mojí snahou v rámci fungování školské rady by především bylo:
1)      dle možností napomoci dalšímu zkvalitňování fungování školy,
2)      podpora aktivit školy umožňujících zlepšení školního prostřední žáků i pedagogů,
3)      podpora otevřenosti a komunikativnosti školy vůči rodičům.
 
 
  
 
Ing. Bohdan Růžička, Ph.D. MBA
Jsem tatínek žákyně 3. třídy a moje druhá dcera navštěvuje mateřskou školu. Vzhledem k dlohodobému horizontu společného zájmu mých dětí a zájmů školy bych rád přispěl svými silami do rozvoje školy a jejího kvalitního fungování v dalších letech.
 
 
Mgr. Romana Vašátková
Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, 4 roky jsem pracovala jako učitelka (základní a střední škola), poté jako projektová manažerka nevládní neziskové organizace Společnost Podané ruce o.p.s., a to až dosud. Do školy ZŠ Pastviny mi chodí 2 dcery. 
Volební program: 
1. Propagace moderních směrů výuky
2. Podpora účasti školy na projektech a mezinárodních výměnách žáků a studentů
3. Podpora preventivních programů mezi žáky - bezpečné a klidné prostředí pro děti a učitele
 
Milena Zmeškalová
Jmenuji se Milena Zmeškalová. Jsem maminkou dvou školou povinných slečen, které navštěvují první a pátou třídu MŠ a ZŠ Pastviny v Brně.  Je mi 39 let. V současné době jsem členem týmu právníků působících v Kanceláři veřejného ochránce práv, kde se zabývám agendou zaměstnanosti a zdravotnictví.
     Po svém dosavadním tříletém působení ve školské radě jsem se rozhodla znovu kandidovat do tohoto orgánu, protože mi i nadále není lhostejný chod  jediné "komínské" školy. Ráda bych nabídla své osobní schopnosti, nabyté zkušenosti a získanou znalost prostředí školy nejen k podílení se na řešení případných problémů, ale zejména k dalšímu utváření image školy i pohodové atmosféry ve škole, v níž naše děti tráví převážnou většinu dne.
     V předchozí kandidatuře bylo mým heslem "Více kultury do školy", ať už se jednalo o podporu školních sborů nebo o větší návštěvnost výchovných koncertů, divadelních představení a dalších kulturních akcí. Jsem si vědoma toho, že po této stránce je stále co vylepšovat. I když v případě školních sborů je nový umělecký "management" takřka dokonalý, jak mi mnoho rodičů dá po úžasném zážitku z vánočních koncertů v koncertním sále Sono i ve škole jistě za pravdu. Chybí snad jen větší finanční podpora sborových aktivit.
     V současné době považuji za velkou výzvu zajištění intenzivnějšího využití nového sportovního areálu u školy, a to jak žáky zdejší školy, tak žáky ostatních brněnských škol (např. pořádáním dětských olympijských her či velkých sportovních soutěží) včetně komerčního využití širokou veřejností. Mohla by to být cesta k získání dalšího zdroje finančních prostředků pro rozvoj školy.
Ráda se budu podílet i na ostatních projektech zdejší školy, která se nachází v krásném "zeleném" a troufám si říct, také bezpečném prostředí, což je další její devizou. Děkuji za vaši podporu.